Thể Loại: Hành Động

Truyện tranh hành động là thể loại đánh đấm, thường giải quyết các vấn đề bằng một trận đánh.