Thể Loại: Harem

Truyện tranh thể loại Harem nhân vật chính sẽ gắn kết với 2 hoặc nhiều hơn với các nhân vật khác giới hoặc cùng giới