Thể Loại: Lãng Mạn

Truyện tranh lãng mạn là các câu chuyện tình yêu nên thơ.