Thể Loại: Nam Chính

Truyện tranh nhân vật chính thường là nam, thường là các thể loại tu tiên, kiếm hiệp, hành động, v.v…