Thể Loại: Nữ Chính

Truyện tranh với các nhân vật chính là nữ, có thể là nữ cường hoặc bánh bèo, v.v…