Thể Loại: Siêu Nhiên

Truyện tranh có các tình tiết siêu nhiên như pháp thuật, sức mạnh to lớn, v.v…