Bạo Quân Ái Nhân

Bạo Quân Ái Nhân

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện MH ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 29/04/2022
Tổng lượt xem: 11.4K
Thể loại:

Hạ Sanh Ca vẫn luôn sống trong cái bóng của tỷ tỷ, chịu tội thay cho tỷ tỷ, bị Tề Minh phân thây thì mới biết được rằng mình vẫn luôn bị lợi dụng. Mang theo không cam lòng và phẫn hận, Hạ Sanh Ca trọng sinh trở về 5 năm trước. Đời này cô ấy gặp được “Đoạt Mệnh Diêm La” Lục Cửu Thành, lại còn đính hôn với hắn…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:41 22/10/2023.
Chương
37
28
198
149
77
95
22
41
24
17
30
25
19
27
36
33
38
25
32
23
26
36
27
45
30
38
32
23
26
19
48
21
17
61
26
49
95
76
97
29
29
48
26
31
54
31
29
32
42
40
45
126
49
37
36
31
85
105
74
43
70
81
128
157
106
154
57
139
46
95
75
1771
50
52
76
51
46
28
68
42
342
43
232
180
90
71
134
100
69
72
58
115
40
151
67
721
103
89
25
59
941
30
31
49
361
49
137
61
53
138
55
21
471
337
54
45
79
74
167
126
133
81
55
54
71
97
113
78
147
102
131
67
70
201
621
1991
131
233
97
129
642
153
96
288
435
339