Long Vương Đi Học

Long Vương Đi Học

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Lạc Thiên
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/09/2016
Tổng lượt xem: 122.9K
Thể loại:

Ở xã hội loài người và những thế lực phi loài người cùng sinh sống, 4 anh em Long Vương vì để trở về Thiên giới, phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:30 07/04/2017.
Chương
1
2
1
2
2
2
2