Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Quý Phi Lúc Nào Cũng Muốn Được Lười Biếng

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Huyền Đắc Phụng, Thôn Xá Nhật Nguyệt
Nhóm dịch: Icon A3 ·
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 31/07/2021
Tổng lượt xem: 262.9K
Thể loại:

Tiêu Hề Hề xuyên không về thời cổ đại, trở thành một trong những phi tần của thái tử. Vốn nghĩ rằng sẽ bắt đầu đấu tranh trong cung, nhưng cô ấy chỉ muốn trở thành cá. Tranh giành sủng ái? Không tồn tại! Trở thành cá mới lạ đạo lý để sinh tồn, ăn hỗn tạp và chờ chết mới chính là bản chất của cuộc đời! Nhưng thái tử lạnh lùng lại yêu thích mặt này của cô ấy.

Danh sách chương

Cập nhật lúc 16:03 17/04/2023.
Chương
1.5K7
1.5K3
1.5K4
1.6K3
1.6K2
1.9K2
1.8K3
2K5
2.4K3
2.1K3
1.9K6
1.8K2
2.1K5
1.9K3
2.1K1
1.9K3
2K5
2.1K3
2.4K1
2.6K3
2.7K4
2.3K1
2.4K2
2.4K2
2.1K1
2.4K3
2.4K3
2.2K1
2.2K2
2.4K4
1.8K4
2.2K2
2.4K2
2.3K1
2.5K5
2K4
2K2
2.3K2
2.3K1
2.4K3
2.2K1
1.8K2
2.1K4
1.9K4
2.7K3
2.4K6
2.3K4
2.3K2
2.6K6
1.8K8
2.7K8
2.3K3
2.4K5
2.7K6
1.5K6
2.2K4
3K6
2.8K7
2.9K4
2.8K4
3K5
2.7K5
2.9K10
2.2K4
2.4K5
2.6K4
2.9K4
3.3K5
3.1K6
3K9
3.9K6
3.5K9
3.7K7
3.4K3
2.6K4
3.6K3
3.4K7
4K6
3.5K8
2.1K10
3.3K5
2.6K7
3.9K5
3.3K2
3.8K1
2.5K3
3.1K5
2.1K4
3.3K6
1.8K11
2.3K9
1.7K6
4.4K9
3.6K9
3.5K5
4.5K8
4K6
2K6
3K13
6.8K18