Thái Hậu Quân Hạ Thần

Thái Hậu Quân Hạ Thần

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Dưới Thân Thái Hậu
Tác giả: Quả Táo Nhỏ Lại Thêm Quả Táo Nhỏ
Nhóm dịch: Icon A3 · a3manga.com
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 20/11/2020
Tổng lượt xem: 3.7M
Thể loại:

Lúc trước hắn là bạo quân hỉ nộ thất thường, ngày nay hắn lại dưới thân nàng, trở thành trong số dàn nam sủng! Bạo quân như hắn vẫn cho rằng người mà hắn ngày đêm độc sủng tình thân ý mật với hắn, là một đóa hoa kiều nhỏ bé yếu đuối mỏng manh. Kết quả sau khi băng hà, nàng quản triều chính, có dàn hậu cung, thoải mái phóng đãng, còn hắn, lại trọng sinh trở thành nam sủng của nàng…??

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:28 24/07/2022.
Chương
5.6K9
2.2K3
2.1K4
2K6
1.4K7
3.5K5
2.5K4
2.5K8
1.9K6
2.4K7
2.1K8
2.7K3
2.3K6
1.7K6
2.1K6
1.8K2
2K5
2.5K5
2.3K4
2.6K6
2.9K5
2.5K5
2.9K6
3K7
2.8K6
3K4
2.1K4
2.9K6
2.1K7
2.4K5
2.3K4
2.6K2
2.2K3
1.9K2
2.4K5
2.7K4
2.9K6
2.6K8
2.5K7
3.3K7
1.7K9
1.8K6
2.6K9
2.4K6
2.5K11
2K7
2.2K4
3.2K9
2.1K8
2.3K9
4493
3336
2K3
3.4K4
2.4K7
2.8K5
4K8
2.3K6
1.4K10
2.1K9
3.2K9
4.3K8
3.7K7
2.8K5
3.7K8
2.7K14
2.6K19
2.5K15
2.8K9
3.4K8
2.1K12
3.9K8
3.5K11
3.1K10
4.4K16
5.1K8
4.8K11
4.8K10
4.2K15
3.7K9
2.3K9
1.6K5
1.8K7
9928
2K6
2.3K5
6608
3K6
2.7K4
1.5K10
4K12
4.1K10
2.7K10
61610
1K12
2K10
2.9K7
3.9K9
2.4K8
3.5K4
3.9K9
2.8K9
4.5K8
1.9K4
2.7K8
4K7
3.4K6
3.6K4
2.6K2
3.7K6
4K7
3.5K5
3.2K5
2.5K10
1.9K6
1.6K5
1.6K8
1.7K6
1.7K6
2.5K8
2K9
2K11
2.7K6
1.7K9
2.3K7
1K14
9198
2.7K11
1.4K9
1K12
1.7K11
3.1K6
2.2K4
2.1K7
2.4K11
2.5K9
1.9K9
1.8K13
2.5K12
2.8K12
2.6K22
2K13
42511
2K18
2.4K25
2.5K16
2.1K15
1K16
1.5K35
2K29
3K20
2.8K32
3.1K33
2.7K24
2.9K25
3.3K15
3K11
3.4K18
3.6K11
2K11
3.1K18
2.5K15
3.6K14
3.6K18
3.9K24
4K13
3.1K18
2.3K4
3.5K5
3.3K4
3.2K6
3.9K7
4.7K4
3.5K8
1.9K6
4K8
3.2K9
2.5K6
2.5K6
6.8K9