Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Trẫm Không Phải Là Đại Minh Tinh

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Royannnnnn
Nhóm dịch: Ái Tuyết Sương
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: 30/07/2017
Tổng lượt xem: 42.8K
Thể loại:

Mĩ mạo như hoa, là vua của một nước không may bị trượt chân té xuống giếng, xuyên qua thời hiện đại trở thành một đại minh tinh vạn người quan tâm!