Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Chút

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đỗ Liễu Liễu, Bạo Thanh Mạn Họa, Thị Lệ Chi A
Nhóm dịch: Ngôn Phong ·
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 30/07/2021
Tổng lượt xem: 331.6K
Thể loại:

Bị đá, bị hãm hại, cái kết bị thảm… nữ phụ xuyên nhanh chịu hết nổi rồi! Dựa vào đâu nữ phụ phải làm nền cho nữ chính?! Bắt đầu từ thế giới này, cô ấy quyết định tự mình nắm lấy vận mệnh, không thèm nghe hệ thống sai bảo nữa! Cô ấy vượt qua muôn vàn khó khăn thực hiện giấc mơ của mình, cũng dùng mọi thủ đoạn trả thù những kẻ đã từng hại cô ấy…

Danh sách chương

Cập nhật lúc 19:03 18/06/2023.
Chương
522
4331
224
473
456
844
759
815
903
860
9591
949
894
700
866
766
899
696
716
9501
992
1K
1.1K
1.2K
9991
1K
1.1K
1.3K
1K
1.3K1
1.1K
1.3K
1.2K
1.2K
1.2K
1.2K
1.3K
1.3K
1.3K
1.4K
1.2K
1.4K
1.4K
1.5K2
1.6K1
1.5K
1.5K
1.6K
1.6K
1.4K1
1.5K
1.5K2
1.5K1
1.4K
1.4K
1.5K1
1.4K
1.6K
1.3K
1.5K
1.6K
1.7K
1.5K1
1.6K1
1.5K1
1.5K
1.6K
1.7K2
1.5K1
1.6K
1.5K
1.8K2
1.7K
1.8K
1K1
1.9K1
1.7K2
1.8K
1.5K1
1.8K1
1.5K
1.8K
1.7K1
1.8K1
1.6K1
1.7K1
1.4K3
1.9K
1.7K1
1.8K2
1.9K
2K
2.1K1
2K
1.8K
1.9K
1.5K2
1.8K
1.5K
2.1K2
1.3K
1.8K1
1.2K
2K1
1.9K1
2.2K1
2K1
2.1K
1.8K
1.9K1
1.9K1
2K
1.8K
1.9K2
2K1
1.6K
1.7K
2.1K1
1.9K1
2.1K3
1.9K
2K
1.9K
2.4K
2K
2K5
2.1K1
2.4K3
2.6K3
2.7K2
1.9K2
2.9K1
2.1K
2.3K2
2.3K1
2.1K1
2.4K2
2.7K1
1.5K1
2.6K
2.3K
2K1
1.9K4
2.7K1
1.9K1
2.2K1
2.5K2
2K1
1.2K2
3.3K5
3.5K5
1.9K5
2.8K3
1.9K2
2.9K2
3.2K2
2.5K2
3.3K2
1.8K3
1.6K3
2.6K7
3.3K2
3.5K4
3.3K5
2.8K7
2.9K7
3.3K5
2.6K8
3.9K7
3.5K5
2.8K5
3.9K13
3.7K9
3.2K4
4.1K5
4.8K7
5.4K15